آموزش فرمان “هم قدم شدن” به سگ

آموزش فرمان “هم قدم شدن” به سگ

آموزش فرمان “هم قدم شدن”

برای این که هنگام راه رفتن سگتان با شما هم قدم شود ، لازم است که به او تعلیم دهید . هنگامی

که سگ ها در مکان های جدید قرار بگیرند به دلیل حس کنجکاوی که دارند ممکن مشکل ایجاد

کنند و به اطراف حرکت کرده و حواسشان به کشف مکان جدید پرت شود . بنابراین ضروری است

که قبل از اینکه با سگ خود به گردش بروید ، آموزش های لازم را به او بدهید .

برای شروع این آموزش باید ابتدا سگ کنار شما بنشیند . سپس خوراکی مورد علاقه او را در

دست گرفته و به او نزدیک کنید تا متوجه شود که خوراکی همراه شما است . این کار همچنین

کمک می کند به شما توجه کند و توجه اش از اطراف قطع شود . سپس شما باید زنجیره قلاده

را تا جای ممکن در دست خود پیچ دهید و آن را کوتاه کنید . سپس با فرمان “قدم” با سگ خود

حرکت را آغاز کنید . هر زمان که متوجه شدید زنجیر کشیده می شود با فرمان “ایست” او را

متوقف کنید . در هنگام اجرای این آموزش اگر سگ شما در کنار شما راه رفت و به اطراف

حرکت نکرد و کار خود را به درستی انجام داد باید او را نوازش کرده و مورد تشویق قرار

دهید . و خوراکی تشویقی را به او دهید که متوجه شود کار خود را به درستی انجام داده است .

در این هنگام شما می توانید زنجیر را شل کرده و آموزش را تکرار کنید تا سگ در کنار شما

قدم بزند و حرکت کند . توجه داشته باشد که سگتان دقیقا در کنار شما قدم بردارد و شروع به

حرکت کند و همچنین نباید بند را بکشد . مواظب باشید که سگ جلوتر از شما حرکت نکند زیرا

به سگ احساس قدرتمندی می دهد و حس می کند که شما قوی تر است .

با ما تماس بگیرید
به ما پیام بزنید
مارا دنبال کنید
از ما بپرسید
09127343513
X
زمان پاسخ گویی 9:30 الی 17:30