آموزش فرمان “بیا” به سگ

آموزش فرمان “بیا” به سگ

فرمان “بیا”

برای اجرای این آموزش باید از قلاده استفاده شود . سگ باید تا حدودی از شما دور باشد .

و با صدای بلند به او بگویید “بیا” و بعد از گفتن “بیا” اسم او را صدا بزنید . اگر او فرمان

“بیا” را به درستی انجام داد ، سگ خود را نوازش کنید و او را تشویق کنید . اما در صورتی

که سگ شما به فرمان “بیا” توجه نکرد ، می توانید  بند قلاده را تکان دهید و آهسته به سمت

خود بکشید . این کار را به آرامی انجام داده و از کشیدن او اجتناب کنید . سپس بایستید و با

دست خود و با اشاره و تشویق او را به سمت خود هدایت کنید . دقت شود که در زمان تمرین

این فرمان هیچوقت به طرف حیوان خود نروید زیرا که سگ شما تصور می کند که تمرین به

اتمام رسیده است و نتیجه مطلوبی به دست نمی آید . پس از اجرای فرمان “بیا” با استفاده از

قلاده و بعد از این که مطمئن شدید سگ شما این کار را کاملا فرا گرفته است ، این بار می توانید

فرمان “بیا” را بدون بند قلاده اجرا کنید . برای آموزش این فرمان بهتر است که این کار از زمان

تولگی سگ اجرا شود و زمانی که سگ با میل خود به سمت شما آمد به او بگویید “بیا” و هنگامی

که به نزدیک شما آمد او را نوازش و تشویق کنید . و اگر از همان زمان شیرخوارگی و تولگی

آموزش خود را شروع کنید ، سگ شما  به این عمل عادت می کند و خیلی زود تر این آموزش

را فرا می گیرد . دقت کنید که برای آموزش به سگ خود صبور باشید و برای او وقت بگذارید .

در صورت انجام اشتباه این کار توسط سگ می توانید با گرفتن حالت قهر و  دور شدن به او بفهمانید

که کار اشتباهی انجام داده است .

با ما تماس بگیرید
به ما پیام بزنید
مارا دنبال کنید
از ما بپرسید
09127343513
X
زمان پاسخ گویی 9:30 الی 17:30