پس از تلاشهای فراوان در سال 1390 مجموعه دیجی پت در محل فعلی افتتاح و تا به امروز تمامی تلاش خود را نموده است تا با استفاده از تجاربی که در این سالها کسب نموده، طوری عمل نماید که کلمه “برتر” به نحو احسن معنا نماید.
میدانیم که باید بهتر از آنچه هستیم باشیم، اما به هر حال نمیتوان و نباید برخی موانع و مشکلات را نادیده گرفت.

تلفن : 09122197633
با ما تماس بگیرید
به ما پیام بزنید
مارا دنبال کنید
از ما بپرسید
09122197633
X
زمان پاسخ گویی 9:30 الی 17:30